"Aikido u čovjeku ne budi agresivnost i ne zavarava ga da je dobio izuzetnu snagu i moć, već ga vraća prirodi i njenim zakonima"- Bindokan dojo se trudi povezati efikasnost tradicije sa modernim pristupom metodologije aikida.

Osobna karta kluba
Stil: Aikikai

Mentor: Robert Malić 5. DAN Aikikai

Savez: Hrvatski Aikido Savez

OIB: 10524220659 MB:2629968

IBAN: HR0623400091110427312

Sjedište: Osijek, Bračka ulica 16

Registar Udruga RH br: 14003029

Upravni Odbor

Predsjednik: Alen Zita

Dopredsjednik: Kristian Pavić

Tajnik: Robert Zita

Članovi: Zdenko Babić i Filip Kraus


Nadzorni Odbor

Zdenko Babić, Jasminka Varga i Eduard Križanović

Stegovna Komisija

Zvjezdana Spasenović, Vladimir Čošić i Marko Šarić

Povjerenica za ženska pitanja

Ingrid Denich

Likvidator

Miljenko Krolo

Povjerenik za trenere

Mag.Kineziologije Boris Dugonjić

Trener Aikida

Alen Zita

Alen Zita - rođ. 1969. godine u Osijeku. Borilačkim vještinama počeo se baviti 1999. godine u Centru za Borilačke Vještine HUS u Osijeku pod trenerskim vodstvom Karate Senseia Alen Borbaš. Po povratku trenera kick boksa Damira Hubera kao njegov prvi učenik započinje sa treninzima pod njegovom jurisdikcijom. Nakon dvije godine redovitih treninga preuzima vođenje kadeta i tu počinju prva iskustva kao voditelja. Uspješno je vodio malu grupu djece željnih dokazivanja i borbi. Tako su i njegovi prvi borci izašli na prvu borbu 2002. u Valpovu; Robert Zita i Dino Tadijan. 2003. godine odvaja se od HUS-a i osniva se Škola Borilačkih Vještina Champion gym Osijek, na Gornjodravskoj obali 92, te i dalje kao suosnivač biva voditelj kadeta kickboksa. 2005. godine prekida sa vođenjem kadeta kickboksa i počinje prvotno sa Aikidom kod Senseia Mirona Vučićevića 1.Dan Aikikai, nakon njegovog odvajanja iz Champion gyma nastavlja se baviti Jiu Jitsom i Aiki Jiu Jitsom te polaže zvanja u tradicionalnoj Japanskoj Jiu Jitsi. Od 2007. do početka 2009. uspješno savladava veliki dio Svestilskog Aikidoa, a od 2009. prelazi pod mentorstvo Roberta Malića 4.Dan Aikikai - Aikido klub Bonaca Split - EiDoKan dojo Hrvatska, koji se tehnički i organizacijski pobrinuo za početak aikido škole. 2010. radi osamostaljivanja i napretka kao osobe u aikidou, zajedno sa još par učenika osnivaju Aikido Društvo Slavonija pod njegovim predsjedništvom sa internacionalnim imenom BinDoKan dojo. Nosioc 1.DAN Aikikai zvanja je od 05.svibnja 2012.godine kada je polagao pred međunarodnom komisijom u Spitu u Eidokan dojou: Sensei Keith Moore 6.DAN Aikikai (Director Shinjinkai dojo USA) , Sensei Tomasz Krzyzanowski 5. DAN Aikikai (Director A.A.I.Poljska) i mentor Sensei Robert Malić 4.DAN Aikikai (Dopredsjednik HAS-a). Diplomu iz Hombu dojoa Tokyo Japan dobiva preko Shihana Yasuo Kobayashi 8.DAN Aikikai koji je jedan od Shihana u kome HAS sudjeluje pod njegovim patronatom na državnoj razini. U studenom 2014.pred tehničkom i ispitnom komisijom Hrvatskog Aikido Saveza i njegovim predsjednikom u Splitu uspješno je položio za 2.DAN Aikikai. Završena trenerska škola Aikida Hrvatske Olimpijske Akademije 2017./2018. godine. Godine 2019. na kineziološkom fakultetu u Zagrebu pred komisijom je položio za 3.DAN Aikikai.

Sudionik je Domovinskog rata u 130 Brigadi Hrvatske Vojske, preko deset godina aktivnog zaposlenja u 5.Gardijskoj Brigadi "Sokolovi" kao strijelac u borbenom vozilu, zatim kao operator-ciljač na Borbenom Vozilu Pješadije (BVP). Za vrijeme "Oluje" 1995. bio u pričuvnom sastavu 5 Domobranske pukovnije. Više godina bio zaposlenik kao zaštitar i djelatnik interventne grupe za brzo djelovanje i pratnje novca, te osiguravao razne manifestacije, osobe i objekte. Za vrijeme preustroja OSRH časno je otpušten iz HV-a i od 2006. je u mirovini. Početkom 2008. seli se sa obitelji u grad Valpovo. U braku sa suprugom Helenom, otac dvoje djece; kćerka Ivona i sin Robert. 2021. se ponovo seli sa obitelji u grad Osijek

Copyright (c) 2014 Aikido Društvo Slavonija. All rights reserved. Design by ML

InfoNET hosting