"Aikido u čovjeku ne budi agresivnost i ne zavarava ga da je dobio izuzetnu snagu i moć, već ga vraća prirodi i njenim zakonima"- Bindokan dojo se trudi povezati efikasnost tradicije sa modernim pristupom metodologije aikida.

Aikido

Aikido

Aikido je jedna od najmlađih borilačkih vještina i proteklo je samo četiri desetljeća od kada je krenula preko instruktora iz Japana i proširila se na svim kontinentima. Utemeljio ju je Morihei Ueshiba (1883.-1969.) kao prvi Doshu (poglavar) i dao joj humani i etički okvir sa ciljem da svijet bude bolji i da se okrene skladu i razumijevanju ljudi. Aikido je nastao najviše na tradicijama Daito Ryu Aiki Jujutsu-a i Kenjutsu-a (borbe s mačem), te uvida u nekoliko desetaka drugih borilačkih vještina Japana. Aikido se izvodi stapanjem s kretnjom napadača i preusmjeravanja snage napada umjesto suprotstavljajući joj se. Zahtijeva vrlo malo fizičke snage, jer aikidōka (osoba koja se bavi aikidom) "vodi" napadačev zamah. Tehnike najčešće završavaju s različitim bacanjima ili polugama. Treninzi aikida nude put ka marljivosti, predanošću te samom napretku i razumjevanju, u što boljoj suradnji sa drugim ljudima. Prvih par mjeseci uče se osnove i principi, kretanja, padovi, tehnike i terminologija. Lingvistički gledano izraz Aikido se može prevesti kao "način harmonije duha".

Aikido proučava u tehničkom smislu 5 elemenata: tai jutsu, ki, bokken, jo, meditacija. Aikido ne budi u čovjeku agresivnost i ne zavarava ga da je dobio izuzetnu snagu i moć, to je borilačka vještina samoobrane u kome se napadač kontrolira tehnikama poluga ili ga se baca na pod. Pokreti koji se koriste tijekom vježbanja aikidoa djeluju pozitivno na razvoj koordinacije, fleksibilnosti, kao i bolje ravnoteže i bržih refleksa. Energična vježba, koja je koncipirana na način pogodan za podučavanje polaznika svih dobnih skupina, razvija fizičku spremnost na izbalansiran i fleksibilan način. Aikido pomaže polaznicima da razviju poštovanje prema sebi i drugima, predanost, ustrajnost, skromnost, kao i spoznaju vlastite vrijednosti. Aikido sadrži četiri principa: održavaj točku, potpuno se opusti, održavaj težinu s donje strane, proširi KI.

Akikai federacija je jedina službeno priznata od Japanske vlade. Stil je razvio sin osnivača aikida Kishomaru Ueshiba, po čijem se programu polažu sva zvanja u aikidou, tako i u Aikido Društvu Slavonija - BinDoKan dojou u Osijeku

Tehnike poluga

 • Ikkyo - Kontrola ruke u predjelu zglavka šake i lakta
 • Nikyo - Kontrola izvrtanjem šake prema unutra
 • Sankyo - Kontrola podlaktice rotacijom šake
 • Yonkyo - Bolni pritisak živčanog čvora podlaktice
 • Gokyo - Kontrola lakta polugom
 • * Napomena za katame waze - tehnike poluga: Kao standardizirani dio kihon waze (osnove) sadrži izvedbe na sve načine napada i hvatova koji se podučavaju u Aikikai dojoima.

Tehnike bacanja

 • Irimi Nage - Bacanje ulaskom
 • Shiho Nage - Rezanje i bacanje u 4 smjera
 • Kote gaeshi - Bacanje izvrtanjem zgloba šake vani
 • Ten-chi Nage - Bacanje nebo-zemlja
 • Kaiten Nage - Kružno bacanje
 • Kokyu Nage - Bacanje dahom
 • * Napomena za nage waze – tehnike bacanja: Kao standardizirani dio kihon waze (osnove) sadrži izvedbe na sve načine napada i hvatova koji se podučavaju u Aikikai dojoima.

Morihei Ueshiba

Morihei Ueshiba

Morihei Ueshiba (1883.-1969.) rođen je u gradu Tanabe, 14. prosinca 1883. Njegov interes za borilačke vještine rastao je od trenutka kada je svjedočio kako su njegovog oca pretukli. Sa ženom se 1912. seli na sjeverni otok pod imenom Hokkaido gdje njegov trening borilačkih vještina dobija istinsku dubinu. Poznato je da je na tom otoku započeo učenje kod učitelja Sokakua Takede. Nakon što je Ueshiba napustio Hokkaido došao je pod utjecaj Onisabura Deguchi. Tijekom vremena, Ueshiba se odvojio od oba učitelja, ali njihov utjecaj ne bi trebao biti podcijenjen. 1927. se preselio u Tokio gdje je osnovao svoj prvi dojo, koji još dan danas postoji pod imenom Aikikai Hombu Dojo. 1942. napustio je Tokio i preselio se u Iwamu gdje je upotrijebio riječ aikido prvi put kao ime za njegovu borilačku vještinu. U Iwami je osnovao Aiki Shuren Dojo. Tijekom svog tog vremena znao je često putovati po Japanu da bi podučavao aikido. Morihei Ueshiba umro je 26. travnja 1969.

Kisshomaru Ueshiba

Kisshomaru Ueshiba (1921-1999) kao drugi Doshu standardizira program koji postaje osnova programa svih dojoa u svijetu za Aikikai stil. Uskom suradnjom sa Shihanima diljem svijeta uspostavlja jake centre aikidoa u Japanu, Sjevernoj i Južnoj Americi, Europi, te u novije vrijeme Aziji i Rusiji. Pred kraj života primio ga je i Sveti Otac papa Ivan Pavao II u Rimu, zbog promicanja mira i nenasilja u svijetu.

Moriteru Ueshiba

Nasljeđuje ga sin Moriteru Ueshiba (1951~), treći aikido Doshu 1999.godine. Predsjednik najveće aikido organizacije Aikikai, Tokyo. Uspješno nastavlja voditi organizaciju posjećujući generaciju Shihana koja je direktno učila od K.Ueshibe i O Senseia M.Ueshibe na svim kontinentima. Stil je zadržao tipične elemente tečnog, elegantnog aikida punog harmonije sa partnerom.

Copyright (c) 2014 Aikido Društvo Slavonija. All rights reserved. Design by ML

InfoNET hosting